Aplikacije POTROG

Aplikacije POTROG so bile razvite v sklopu projektov POTROG in POTROG 2, ki jih je financiralo Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - URSZR. Razvite so bile z namenom pridobitve orodja za hiter odziv v primeru potresa.

Aplikacije uporabljajo podatke iz različnih virov in poenostavitve, ki so privzete na podlagi izdelanih strokovnih podlag, za katere URSZR ni pristojna, zato URSZR ne prevzema nikakršne odgovornosti za napačno uporabo podatkov, ki aplikacije podpirajo in njihovo interpretacijo.

Anketa zasedenosti stavb
Poročanje občin o zasedenosti stavb.

Anketa zasedenosti stavb

Odpri aplikacijo
Oceni svojo stavbo
Aplikacija je namenjena splošni javnosti, ki lahko grobo oceni poškodovanost poljubne stavbe ob potresu.

Oceni svojo stavbo

Odpri aplikacijo
Ocena posledic potresa
Aplikacija je namenjena civilni zaščiti za prvo oceno stanja v primeru potresa ter kot pomoč za izdelavo scenarijev pri pripravi načrtov ogroženosti.

Ocena posledic potresa

Odpri aplikacijo
Baza individualno ocenjenih stavb
Aplikacija je namenjena splošni javnosti, ki lahko pregleduje, ali je potresna odpornost objekta individualno ocenjena. Preko zaščitenega dostopa je mogoče ocene tudi pregledovati in urejati.

Baza individualno ocenjenih stavb

Odpri aplikacijo
Zasedenost stavb
Aplikacija je namenjena za interno uporabo URSZR.

Zasedenost stavb

Odpri aplikacijo
Ocena poškodovanosti in uporabnosti stavb (USB ključ)
Aplikacija je namenjena URSZR, za pomoč pri popisu poškodovanosti s standardnim obrazcem (tiskanim). Aplikacija omogoča tiskanje obrazcev, zajem izpolnjenih in obdelavo rezultatov brez potrebe po povezavi v internet.

Ocena poškodovanosti in uporabnosti stavb (USB ključ)

Odpri aplikacijo