APLIKACIJE POTROG

Aplikacije POTROG so bile razvite v sklopu projektov POTROG, POTROG 2, POTROG 3 in POTROG 4, ki jih je financiralo Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - URSZR. Razvite so bile z namenom pridobitve orodja za hiter odziv v primeru potresa.

Aplikacije uporabljajo podatke iz različnih virov in poenostavitve, ki so privzete na podlagi izdelanih strokovnih podlag, za katere URSZR ni pristojna, zato URSZR ne prevzema nikakršne odgovornosti za napačno uporabo podatkov, ki aplikacije podpirajo in njihovo interpretacijo.