INDIVIDUALNE OCENE

Za prikazane stavbe je bila potresna ogroženost ocenjena individualno. Vsi prikazani podatki so pridobljeni s pomočjo gradbene dokumentacije, fizičnega ogleda stavbe, fotodokumentacije stavbe (street view) ter registra nepremičnin REN. Leto pridobitve podatkov in izdelave ocene je zapisano v tabeli in dostopno s klikom na gumb plus (+).